Nieuw

Alnetum editie 2023 was opnieuw een overdonderend succes. Op 19 februari om 17u sloot de tentoonstelling definitief de deuren. Er stonden maar liefst 1303 bezoekers op de teller. Van harte dank aan de exposanten en de medewerkers van Alnetum!

De exposanten Marianne Turck, Lieve De Wolf, Angelica Overwater en Andrea De Rycke.

Een impressie van de opening

Een korte impressie van de opening van Alnetum 2023
Nieuw

Copyright Eric De Pessemier (HN)

De jaarlijkse kunsttentoonstelling in de Sint-Apolloniakerk te Elst zal doorgaan van 5 tot en met 19 februari, met de volgende exposanten: Andrea De Rycke, Lieve De Wolf, Angelica Overwater en Marianne Turck onder het thema: “ALLES VAN WAARDE IS KWETSBAAR”.

Vier beeldende kunstenaars, één thema: “Alles van waarde is kwetsbaar”. In hun werken wordt datgene dat een leven, ons leven, waardevol én ook kwetsbaar maakt, op een unieke, soms krachtige, dan weer op een mooie of verrassende wijze tot uitdrukking gebracht. 

Verfijnd en uit gepuurd, zo visualiseert Marianne Turck haar observaties van de wereld om haar heen. Het resultaat is zelden oorverdovend, maar eerder verstild, fragiel en juist daarom zo sterk aanwezig. In haar meer filosofische werk zoals bijvoorbeeld, “Freedom cannot be framed” refereert zij aan de huidige extremen in de wereld en weten we weer hoe kwetsbaar vrijheid is. Als beeldend kunstenaar houdt Marianne zich met verschillende artistieke disciplines bezig.

Andrea De Rycke kon na een oriëntatiejaar aan de Academie voor Beeldende Kunst moeilijk kiezen tussen schilder- en beeldhouwkunst en volgde derhalve beide richtingen. Haar meestal figuratieve beelden kenmerken zich door hun gestileerde vormen die niet zelden een zweem van warme weemoed en melancholie evoceren. Deze karakteristieken vinden we ook terug in haar schilderijen.

Lieve De Wolf werkt het liefst in series rond een bepaald thema waarbij een idee visueel wordt omgezet op doek. In “The Yourney”, een serie grote schilderijen, verbeeldt Lieve op indrukwekkende wijze het verhaal van de menselijke reis. De reis die begint bij de geboorte en eindigt bij de dood. De betekenisvolle kleuren in haar werken koos zij weloverwogen en geven de werken een nieuwe, diepere laag. Lieve begon in 2010 creatief te experimenteren in de schilderkunst en studeert sindsdien aan de kunstacademie van Oudenaarde.

De artistieke praktijk van Angelica Overwater omvat schilderen, collage en mixed media.In “Flanders Fields” verwijzen de gebruikte teksten, kleuren en materialen soms heel direct, dan weer op een meer subtiele wijze naar de verschrikkingen van de Grote Oorlog. Hoewel de mens afwezig is in de werken, gaan ze juist over de kwetsbare mens. Angelica toont in haar werk bedrieglijk eenvoudige onderwerpen die in het geval van de “Arts of insects” gelinkt kunnen worden aan onze onder druk staande natuur, én cultuur.

De tentoonstelling wordt geopend met een aperitiefconcert opgeluisterd door Enrique Manzano Mendez op fluit. Hij is afkomstig uit Mexico en studeerde aanvankelijk muziek aan het Conservatorio de las Rosas in Morelia en in Guanajuato City om nadien zijn universitaire studie af te maken in Veracruzana. Hij behaalde in België het master-diploma fluit aan het Kon. Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen. Enrique is momenteel één van de meest beloftevolle fluitisten van zijn generatie, die naam maakt op de klassieke muziek-scène.

Enrique zal worden begeleid op piano/orgel door Antoine Tronquo. Antoine werd geboren in Oudenaarde en volgde de muziekhumaniora en de hogere afdelingen aan het Lemmensinstituut te Leuven, waar hij einddiploma’s behaalde in o.a. de disciplines orgel en klavecimbel. Hij bespeelt zowel het kleine positief-orgel, het historische orgel, als het grote kathedraalinstrument.

Na deze officiële opening wordt u een drankje aangeboden.

 Hartelijk welkom!

Zonder de mogelijkheid om een opening en aperitiefconcert te organiseren mochten we 882 bezoekers verwelkomen tijdens de tentoonstelling. Zowel de kunstenaar als het Alnetum-team waren uiterst tevreden over de massale opkomst, zeker in deze coronatijden.

Jawel, we beleven woelige tijden. De coronapandemie zorgt ervoor dat het openbare leven niet zijn gewone gang kan gaan. Ook het culturele leven kreeg een serieuze opdoffer. Na zorgvuldig overleg werd besloten ALNETUM 2021 toch een kans te geven. Daar het in februari nog niet mogelijk zal zijn om op een veilige manier een aperitiefconcert te organiseren zal er echter geen officiële opening van de tentoonstelling zijn.

Niettemin hopen we u allen zo talrijk mogelijk te mogen ontvangen, uiteraard op een “corona-veilige” manier (alle voorzorgsmaatregelen worden getroffen om de tentoonstelling optimaal te laten verlopen).

Alnetum 2021 is toegespitst op het werk van Hans Claus.

Bio

Hans Claus werd geboren als kunstenaar: hij is dichter, beeldhouwer, schilder en fotograaf. Zijn maatschappelijke rol vervult hij als criminoloog (1984) en als gevangenisdirecteur ( van 1986 tot heden ). Thans is hij directeur in de gevangenis van Oudenaarde.  In 2010 spanden de directeur en kunstenaar samen in de creatie van een nieuw gevangenisconcept: het (kleinschalige en maatschappelijk verankerde ) detentiehuis.  Als stichter van de internationale beweging RESCALED ( www.rescaled.org ) streeft hij de realisatie van dit concept na.

‘Ons gevangeniswezen past gewoon niet meer in onze tijdsgeest’. Hij voegt daarbij de daad bij het woord en ontwikkelt kleinschalige detentiehuizen met “vzw de huizen“. ‘Dat is al lang geen eenmanszaak meer. Alleen al aan het feit dat er weer nieuwe zijn begroot in het huidige regeerakkoord bewijst dat ze steeds meer aan belang winnen. En mede daarom ben ik ook onlangs tot ambassadeur voor de vrede bij Pax Christie verkozen.’

Zoals over het gevangenisconcept deed hij de voorbije jaren groepen mensen nadenken over de samenleving die net als de gevangenissen die ze herbergt, gevangen zit in oude en voorbijgestreefde patronen. (www.globalsharedvision.com )

Tentoonstelling

De schilderijen tonen taferelen die als hedendaagse iconen op ons netvlies zijn blijven kleven. Een Amerikaanse president die zijn eerste wet tekent, het opbrengen van een relschopper na een covid-incident op het strand van Blankenberge. Als krassen van de tijd zijn ze, op ons (on)bevlekt verlangen naar vrede en geluk. Ongemakkelijkheden die we opstapelen, tot we helaas gewoon worden aan een hoger spanningsniveau.

Precies om dat laatste tegen te gaan, verheft Claus ze tot kunst- of altaarstukken.  Zo worden ze een bede voor het leren aanvaarden van elkaar en van elkaars stuntelige pogingen om ondanks alles samen te blijven leven en elkaar lief te hebben.

De beelden verbeelden de mens die door deze tijd moet gaan onder de voogdij van zijn grote waarden, die hij uit vorige stormen kreeg overgeleverd, maar die opnieuw aan erosie bloot staan. Centraal staat het drieluik ‘trias politicas’ ( de drie machten ) waarvan hij ooit geleerd heeft dat ze van elkaar gescheiden moeten worden, om niet tot een hongerig machtsmonster uit te groeien…

Uit de pers

Uit Het Nieuwsblad van 13 november 2020
Uit Het Nieuwsblad van 13 november 2020

Uit ‘Visie’ van 3 december 2020

Ondanks het gure weer (de storm Ciara raasde over onze contreien) zat de Sint-Apolloniakerk te Elst quasi vol met enthousiaste kunstliefhebbers om te genieten van de sfeervolle opening van de kunsttentoonstelling Retrospectieve Broeder Andreas Vanvlasselaer. Een impressie:

Maria Temmerman, voorzitter kerkraad Sint-Apollonia Elst, heette de toeschouwers van harte welkom. Nadien gaf br. Yvan Jacques een toelichting over het leven en kunstwerken van de kunstenaar. Lieve De Meyer (bestuurslid Toneelgroep Elsuth/medeorganisator) droeg het gedicht ‘Herdersfluitje‘ van br. Yvan voor en sloot de vernissage af met een uitnodiging naar de receptie in de dorpszaal te Elst. Dit alles doorweven met de muziek van de accordeonclub V.I.O.S. uit Brakel.

In het maandblad RANDEEVOE verscheen het volgende artikel:

03/02/2019 Kunsttentoonstelling Alnetum 2019 geopend

03/02/2019 Kunsttentoonstelling Alnetum 2019 Elst geopend met aperitiefconcert.De tentoonstelling werd geopend met een aperitiefconcert opgeluisterd door harpiste Elisa en violiste Camille Kindt. De kunstwerken van Antoinette Detant, Béatrice Van Pottelsberghe, Celeste Van Langenhove en Koen Penninck kunt u nog bewonderen tot 17 februari 2019 in de SInt-Apolloniakerk te Elst.

Geplaatst door Netwerk Brakel op Zondag 3 februari 2019
Copyright Netwerk Brakel

De tentoonstelling werd geopend met een aperitiefconcert opgeluisterd door harpiste Elisa en violiste Camille Kindt.

De kunstwerken van Antoinette Detant, Béatrice Van Pottelsberghe, Celeste Van Langenhove en Koen Penninck kunt u nog bewonderen tot 17 februari 2019 in de SInt-Apolloniakerk te Elst.

Een kleine inkijk op de kunsttentoonstelling "Alnetum" in de Sint-Apolloniakerk te Elst. Video door zoon Arn Van Wijmeersch

Geplaatst door Antoinette Detant op Dinsdag 12 februari 2019
Copyright Arn Van Wijmeersch

Lees meer over Alnetum 2019