In het maandblad RANDEEVOE verscheen het volgende artikel: