Woelige tijden

Jawel, we beleven woelige tijden. De coronapandemie zorgt ervoor dat het openbare leven niet zijn gewone gang kan gaan. Ook het culturele leven kreeg een serieuze opdoffer. Na zorgvuldig overleg werd besloten ALNETUM 2021 toch een kans te geven. Daar het in februari nog niet mogelijk zal zijn om op een veilige manier een aperitiefconcert te organiseren zal er echter geen officiële opening van de tentoonstelling zijn.

Niettemin hopen we u allen zo talrijk mogelijk te mogen ontvangen, uiteraard op een “corona-veilige” manier (alle voorzorgsmaatregelen worden getroffen om de tentoonstelling optimaal te laten verlopen).

Alnetum 2021 is toegespitst op het werk van Hans Claus.

Bio

Hans Claus werd geboren als kunstenaar: hij is dichter, beeldhouwer, schilder en fotograaf. Zijn maatschappelijke rol vervult hij als criminoloog (1984) en als gevangenisdirecteur ( van 1986 tot heden ). Thans is hij directeur in de gevangenis van Oudenaarde.  In 2010 spanden de directeur en kunstenaar samen in de creatie van een nieuw gevangenisconcept: het (kleinschalige en maatschappelijk verankerde ) detentiehuis.  Als stichter van de internationale beweging RESCALED ( www.rescaled.org ) streeft hij de realisatie van dit concept na.

‘Ons gevangeniswezen past gewoon niet meer in onze tijdsgeest’. Hij voegt daarbij de daad bij het woord en ontwikkelt kleinschalige detentiehuizen met “vzw de huizen“. ‘Dat is al lang geen eenmanszaak meer. Alleen al aan het feit dat er weer nieuwe zijn begroot in het huidige regeerakkoord bewijst dat ze steeds meer aan belang winnen. En mede daarom ben ik ook onlangs tot ambassadeur voor de vrede bij Pax Christie verkozen.’

Zoals over het gevangenisconcept deed hij de voorbije jaren groepen mensen nadenken over de samenleving die net als de gevangenissen die ze herbergt, gevangen zit in oude en voorbijgestreefde patronen. (www.globalsharedvision.com )

Tentoonstelling

De schilderijen tonen taferelen die als hedendaagse iconen op ons netvlies zijn blijven kleven. Een Amerikaanse president die zijn eerste wet tekent, het opbrengen van een relschopper na een covid-incident op het strand van Blankenberge. Als krassen van de tijd zijn ze, op ons (on)bevlekt verlangen naar vrede en geluk. Ongemakkelijkheden die we opstapelen, tot we helaas gewoon worden aan een hoger spanningsniveau.

Precies om dat laatste tegen te gaan, verheft Claus ze tot kunst- of altaarstukken.  Zo worden ze een bede voor het leren aanvaarden van elkaar en van elkaars stuntelige pogingen om ondanks alles samen te blijven leven en elkaar lief te hebben.

De beelden verbeelden de mens die door deze tijd moet gaan onder de voogdij van zijn grote waarden, die hij uit vorige stormen kreeg overgeleverd, maar die opnieuw aan erosie bloot staan. Centraal staat het drieluik ‘trias politicas’ ( de drie machten ) waarvan hij ooit geleerd heeft dat ze van elkaar gescheiden moeten worden, om niet tot een hongerig machtsmonster uit te groeien…

Uit de pers

Uit Het Nieuwsblad van 13 november 2020
Uit Het Nieuwsblad van 13 november 2020

Uit ‘Visie’ van 3 december 2020

Reacties zijn gesloten.