Priester-kunstenaar Georges Herregods (1926-2017) begon  vele jaren geleden (in 1992, om precies te zijn) vrienden-kunstenaars uit te nodigen om hun werk tentoon te stellen in zijn kerk te Elst ter gelegenheid van het feest van Sint Apollonia.

Na zijn pensionering op 1 april 1991 benoemt de toenmalige Gentse bisschop Mgr. Luysterman, met wie hij vele jaren in het leger samenwerkt, Georges Herregods tot pastoor van de Brakelse deelgemeente Elst.

“Wegens het priestertekort aanvaardde ik nog een kleine parochie, wat mij moet toelaten om creatief te blijven.  In die optiek lijkt mij het 1.100 zielen tellende Elst ideaal.”

Rond het feest van Sint-Apollonia op 9 februari vinden in Elst elk jaar de Geutelingenfeesten plaats met eten, drinken, zingen en dansen.  Omdat er nog mensen naar de kerk kwamen voor Apollonia, organiseerde ik een tentoonstelling van hedendaagse religieuze kunst, die veel succes had.”

“Toch was deze organisatie niet evident” schrijft Paul De Clercq in het weekblad ‘De Beiaard’, “omdat de gezaghebbende artistieke pausen de religieuze kunst stiefmoederlijk behandelen.  De organisatoren hebben zich gelukkig nooit opgesloten in een enge hokjesmentaliteit.  Zo konden ook vermaarde Duitse en Turkse kunstenaars naar Elst gebracht worden.  Door de klemtoon te leggen op een authentieke spiritualiteit is de religieuze kunsthappening merkwaardig genoeg uitgegroeid tot een van de meest open manifestaties van Zuid-Oost-Vlaanderen.”

Deze jaarlijkse tentoonstelling noemt vanaf 1997 -verwijzend naar de Latijnse benaming van Elst- Alnetum (die is afgeleid van de Germaanse plaatsnaam Aliso thu, wat een verzameling van elzenbomen betekent).  Naast het religieuze werk in de kerk, stellen lokale kunstenaars tentoon in de parochiezaal.

Een groot aantal Belgische kunstenaars zijn er te gast : Raymond Ceuppens, Paul De Bruyne, Armand Demeulemeester, Lucas De Vriendt, Romain De Saegher, Pat De Vylder, Rafaël Gorsen, Jan Leenknegt, Germain Mangeleer, Pater Maur, Etienne Van Doorslaer, Achiel Pauwels, Koen Penninck, Walter Theunynck, Willy Van Alboom, Claire Vanden Abeele, Hubert Van Den Berghe, Max Vanderlinden, Louis Van Overloop, Martin Vansteenkiste, Hilde Van Sumere, Bart Bogaert, Geroen De Bruycker, Rik van Schik, Marc De Corte en Koen Lemmens. 

De exposities krijgen tevens een internationaal karakter met de deelname van de Duitse kunstenaars Stefanie Hin, Herbert Falken en Johannes Wickert, de Franse beeldhouwster Claire Laert en de in Duitsland verblijvende Turkse kunstenaars Gönul Sen en Hatice Balaban.  In 2016 zijn er zelfs een paar werken van Jafeth Gomez uit Colombia.