Rondleiding in de Sint-Apolloniakerk

Grondplan kerk

1.- Houten beeld van de Heilige Apollonia door Georges Herregods (1992).

2.- In de nis: Beeld van de Heilige Apollonia in afbraakmateriaal  door Raymond Ceuppens. De achtergrond verwijst naar de martelpraktijken door de eeuwen heen (1998).

3.-    Boven:  Schilderij uit 1868: “Jezus in de hof van olijven “Door F. Van de Meulebroucke.

4.-  Kalligrafisch  werk  over de H. Apollonia uit 2015 door Koen Penninck.

5.-  “Bijbelse  Kruisweg” in 14 staties uit 2006 in keramiek door Georges Herregods.

6.- Boven : Calvariekruis in kastanjehout uit begin 17de eeuw.

7.-  Biechtstoel uit 1766 in eik, met medaillon van H. Petrus door Joannes Michiels.

8.- Boven: Schilderij “Aanbidding der herders” uit 1785 door Jan Bert.

9.- Schilderij “Het negende uur” door Armand de Meulemeester (1998).

10.- Schilderij “De voetwassing” door Georges Herregods (2002).

11.- Zijaltaar O.L.Vrouw.

Beide zijaltaren zijn afkomstig uit het klooster van de Urbanisten te Petegem-Oudenaarde.  Ze zijn uit de 17de eeuw maar zijn aangekocht in 1785.

Schilderij “Tenhemelopneming Van Maria” anoniem uit de 18de eeuw.

12.- Mariabeeld met kind in keramiek door Georges Herregods. Het beeld is geïnspireerd  aan de “poupées de Malines” uit de oude Mechelse beeldhouwschool (1988).

13.-  Preekstoel uit 1739 in eik, door schrijnwerker Pieter Stevens en beeldhouwer Peter De Can.

Onder de kuip: Sint Michaël met de draak.

Op de kuip:  Twee  engeltjes  met boek.  

Rugpaneel: De goede herder.

Onder het klankbord: de H. Geest in de gedaante van een duif.

14.-   Doopvont uit de 17de eeuw in roodvlammend marmer  met  koperen deksel.

15.-  Koorlezenaar met arend in steengoed met zoutglazuur, door Georges Herregods (1988).

Op de voorzijde staat de eerste zin uit het evangelie van  Johannes.

Op  de achterzijde staan de vier evangelisten symbolisch afgebeeld: Lucas als jongeling, Marcus als leeuw, Mattheus als stier en Johannes als arend.

16.- Koorgestoelte en lambrisering door Joannes Michiels uit Velzeke-Ruddershove (1770).

17.- Huidig altaar in steengoed met zoutglazuur, door Georges Herregods (1988).

De voet van het altaar heeft de vorm van een kelk en draagt de Latijnse tekst “vooraleer je offer te brengen aan het altaar, ga je eerst met jouw broeder verzoenen” met afbeelding van twee mensen die elkaar verzoenend omhelzen.

18.- Boven het altaar hangt het Altaarkruis in keramiek. Door Georges Herregods (1988).

19.- Communiebank in eik, eveneens door Joannes Michiels (1773). Vijf panelen met rocococartouches en schelpen.

Op het deurtje: driehoek met oog Gods.

20

20.- Hoogaltaar. In de bekroning: beeldje met O.L.Vrouw  met kind. Portiek waarschijnlijk door Michiel Van Prenteghem uit Oudenaarde (1652). Tombe van het altaar door Joannes Michiels (1768) in gemarmerd hout. Het vroegere draaibare tabernakel (trommel) werd in de jaren ‘70 door een koperen vervangen.

Schilderij “Aanbidding der koningen” door F. Van de Meulebroucke  (1867).

21.- Zijaltaar van Sint Apollonia uit de 17de eeuw (uit  Klooster Urbanisten te Petegem-Oudenaarde).

Schilderij “St. Apollonia” door F. Van de Meulebroucke (1865).

22.- Kunstwerk van Raymond Ceuppens over de patrones van Elst : Sint Apollonia (2002).

23.- “Pater Damiaan” in keramiek door Georges Herregods (2009).

24.-  Schilderij  “Marteling van de H. Apollonia” door Johannes Wickert uit Köln (1998).

25.- Schilderij “Heilige Apollonia” door Marc De Corte (2008). Olieverf op doek.

26.-  Biechtstoel  uit  1778  in eik,  door Joannes Michiels, met  medaillon  van  de  H. Maria Magdalena.

27.- Boven: schilderij “Marteldood van de H. Apollonia”,  midden  17de eeuw.  De bovenzijde werd ongeveer 30cm. verhoogd of bijgewerkt.

28.- Reeks van 7 schilderijen “De zeven werken van barmhartigheid” door Pat De Vijlder (2006): Hongerigen spijzen, dorstigen laven, naakten kleden, vreemdelingen herbergen, zieken bezoeken, gevangenen verlossen, doden begraven.

Bij elk werk is  een  meditatietekst gevoegd van Manu Verhulst.

29.-  In de nis: Devotiebeeld van “O.L.Vrouw met kind” in papier maché, door Louis Van Overloop uit Kieldrecht (2007).

30.-   Boven:  Modern wandtapijt met de H. Apollonia. Men bemerkt de piramiden en de vuurtoren van Alexandrië, waar Apollonia de dood onderging.

Onderaan is een geutelingenoven in werking, specialiteit van Elst.

31.- Schilderij “Vrouwengesprek” door Pat  De Vylder (1997).

32.-  Het geklasseerde orgel uit 1848, gebouwd door Leonard Lovaertis, een gift van Petrus Van den Bulcke- Van Nieuwenhove.

Het werd getransformeerd door Loncke in 1957.

Het tochtportaal uit de 18de eeuw onder het orgel bevat drie medaillons met de koppen van de H. Petrus, de H.Apollonia en de H. Paulus.

De glasramen die zich in het koor en de benedenkerk bevinden werden gemaakt door Cesar Van Hevele, een glazenier uit Gent, naar ontwerpen van Michel De Loore.

 In het koor vindt u twee glasramen (1953) met de afbeelding van een engel.

 

De acht glasramen (1954) in de zijbeuken beelden de acht zaligheden of de zaligsprekingen uit.

Hartelijk dank voor uw virtueel bezoek.

Copyright Eric Capiau

Reacties zijn gesloten.