Bijbelse Kruisweg Georges Herregods

Tijdens de religieuze kunsthappening ‘Alnetum‘ van 2006 werd in de Sint-Appoloniakerk van Brakel-Elst een nieuwe “Bijbelse kruisweg” van de hand van Georges Herregods, priester-kunstenaar, aangebracht.

Georges Herregods, wilde in de kerk een meer hedendaagse visie brengen en daarbij de kruisweg een bredere, meer Bijbelse visie invulling geven. Het aloude thema wordt op een verfrissende manier in beeld gebracht. Daarbij wordt bewust afgeweken van het traditionele schema.

De eerste statie van Herregods’ kruisweg brengt de voetwassing in beeld: Jezus die tijdens het Laatste Avondmaal de voeten van zijn leerlingen wast. De tweede toont de Judaskus of het verraad van een van Jezus’ beste vrienden. Dan zien we het berouw van Petrus, de veroordeling en enkele traditionele kruiswegstaties.  In de laatste statie ten slotte – de verrijzenis – stellen de leerlingen van Emmaüs vast dat Jezus wel degelijk is verrezen, zij herkennen de verrezen Heer mij  het breken van het brood.

Reacties zijn gesloten.