ALNETUM 2021: “WOELIGE TIJDEN”

Tijdens Alnetum 2021 werden werken in de kijker gezet van Hans Claus.

Hans Claus werd geboren als kunstenaar: hij is dichter, beeldhouwer, schilder en fotograaf. Zijn maatschappelijke rol vervult hij als criminoloog (1984) en als gevangenisdirecteur ( van 1986 tot heden ). Thans is hij directeur in de gevangenis van Oudenaarde.  In 2010 spanden de directeur en kunstenaar samen in de creatie van een nieuw gevangenisconcept: het (kleinschalige en maatschappelijk verankerde ) detentiehuis.  Als stichter van de internationale beweging RESCALED ( www.rescaled.org ) streeft hij de realisatie van dit concept na. Zoals over het gevangenisconcept deed hij de voorbije jaren groepen mensen nadenken over de samenleving die net als de gevangenissen die ze herbergt, gevangen zit in oude en voorbijgestreefde patronen. (www.globalsharedvision.com ).

‘Ons gevangeniswezen past gewoon niet meer in onze tijdsgeest.’ – Hans Claus

Uit de tentoonstelling blijkt overduidelijk dat het maatschappelijk engagement van de kunstenaar bovenmatig groot is. Vooral de schilderijen tonen ons inzonderheid het belang van het recht op hebben van rechten. Het is de weg bij uitstek om politiek en sociaal in de wereld te staan. Het recht op het hebben van rechten is een eis tot burgerschap en een aanklacht tegen de sociale en politieke uitsluiting van individuen die deel uitmaken van minderheidsgroepen (migranten, vluchtelingen, mensen zonder papieren).(fb)

Gelijkheid is het resultaat van menselijke organisatie. We worden niet als gelijken geboren.– Hannah Arendt

Reacties zijn gesloten.