In manus tuas Domine commendo spiritum meum

“Heer, ik leg mijn leven in Uw handen”

Met dit breviergebed eindigt de afscheidstekst van priester Georges Herregods.

Wie op zaterdag 18 maart 2017 de uitvaartdienst van de grondlegger van Alnetum bijwoonde, werd bij de ingang een boekje overhandigd waarin de voornaamste teksten van de eucharistieviering werden opgenomen.

Op de voorzijde een foto van zijn Altaarkruis in keramiek uit 1988 dat zich in de Sint-Apolloniakerk te Elst bevind.

Op de achterzijde zijn afscheidswoorden.

Bij de offerande werd een gedachtenisprentje uitgereikt met onder meer een zelfportret van de priester-kunstenaar.

De mensen die deze warme man ooit hebben ontmoet, waaronder vele Elstenaars (Georges was pastoor te Elst gedurende de jaren 1991-2002), zullen hem allicht nooit vergeten !

Reacties zijn gesloten.